I-Pal Kagawa (Kagawa International House) Public Interest Incorporated Foundation Kagawa International Exchange Association


Notes on translation

Please use the Kagawa Foreigner Counseling Support Center

Kagawa Foreigner Counseling Support Center


 At the center, you can talk about life in Kagawa in various languages.

If you have any problems, please feel free to contact us.

[Place] I-Pal Kagawa 2nd floor
(1-11-63, Bancho, Takamatsu City (public interest incorporated foundation) within the Kagawa International Association)
[Consultation date / time]

Tuesday to sunday 9:00From 16:00
* On days when I-Pal Kagawa is closed, the center is also closed.
  Holidays: Monday (Tuesday if Monday is a national holiday), New Year holidays (December 12-January 29)

[TEL] 087-837-0411
[E-mail] soudan@i-pal.or.jp

【supported language】

Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, etc.

There is a Vietnamese-speaking counselor every Tuesday and Wednesday (excluding national holidays).

* Telephone interpretation services (21 languages ​​supported) and interpreters (74 languages ​​supported) are also available.

Flyers (easy Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Indonesian)please use this form.

Kagawa Counseling and Support Center for Foreign Residents_both sides_last_page_1.jpgKagawa Counseling and Support Center for Foreign Residents_both sides_last_page_2.jpg

Mobile cards (Japanese, English, Chinese)please use this form.

Card (Chinese and English) Final data 2020.2 February_Page _1.jpg 0719_Kagawa Foreigner Consultation Support Center_Card_Double-sided HP Hirai_Page_2.jpg

Portable cards (easy Japanese, Vietnamese, Indonesian)please use this form.

★ 2020.7. For HP publication_Page_1.jpg★ 2020.7. For HP publication_Page_2.jpg

Mobile cards (easy Japanese, Tagalog, Burmese)please use this form.

Completion data pdf_Tagalog / Burmese card_page_1.jpgCompletion data pdf_Tagalog / Burmese card_page_2.jpg

****************
Kagawa Foreign Residents Support Center
The center offers multilingual consultation to any foreigners.
Please feel free to consult us for any living difficulties you may have!

[Location] I-PAL Kagawa, 2nd Floor
(Kagawa Prefecture International Exchange Association 1-11-63, Bancho, Takamatsu)
[Consultation Date/Time]
Tuesday - Sunday 9:00am - 4:00pm
*The center is closed when I-PAL Kagawa is closed.
Closed: Monday (Tuesday if Monday is a National Holiday), New Year Holidays (December 29 - January 3)
[TEL] 087-837-0411
[E-mail] soudan@i-pal.or.jp
[Languages]
Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, and more

※The center uses translation services (21 languages ​​available) and machine translation (74 languages) when    

providing assistance.

****************
Kagawa Foreigner's CourageInquirecenter of support
This center provides multilingual services when assisting foreigners residing in Kagawa Prefecture.
Whatever difficulties you have, please feel free to ask me any time. 

[Location] I-PAL Kagawa XNUMXnd floor

(1-11-63 Bancho, Takamatsu City, inside the Kagawa Prefectural International Exchange Association)
[School day/time]

Second day of the week 9:00 to 16:00

※I-PAL Kagawa rest date and time.
Rest day: 12st week (29 weekday, 1nd day off), New Year's holiday (December 3th to January XNUMXrd)

TEL 087-837-0411
E-mailsoudan@i-pal.or.jp
[Applicable language]

Simple Japanese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, etc.
※This center operates an external translation center (supports 21 languages) or a translator (supports 74 languages), etc., for language services.
****************  
Trung tâm hỗ trợ tư vấn người nước ngoài tỉnh Kagawa
Tại trung tâm, từ những thắc mắc của những người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Kagawa, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn b ằng

Nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy liên hệ tư vấn với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

【Địa điểm】 Tầng 2 I-PAL Kagawa

(Thành phố Takamatsu Bancho 1-11-63, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagawa)

[Ngày tư vấn・Thời gian]

9:00 pm 16:00 pm

※Ngày I-PAL Kagawa nghỉ không làm việc thì trung tâm cũng nghỉ.

Ngày nghỉ: Thứ Hai (Thứ Ba nếu thứ hai là ngày nghỉ lễ), từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

[TEL] 087-837-0411
[E-mail] soudan@i-pal.or.jp
[Ngôn ngữ hỗ trợ]

TiYesngNhI haveơhourshen,tiYesng Anh, tiYesng Trung, tiYesng Boh Dào Nha,tiếng Việt và nhng ngôn ng other.

Mỗi tuần thứ ba và thứ tư (ngoại trừ ngày lễ) có tư vấn viên tiếng Việt.

※Trung tâm có hỗ trợ dịch vụ phiên dịch bên ngoài (21 ngôn ngữ hỗ trợ) hoặc sử dụng máy phiên dịch (74 ngôn ngữ hỗ trợ)

****************

Kagawa Foreign Residents Support Center           
Nag-aalok ang center ng konsultasyon ng mga iba-ibang wika sa mga dayuhan.
Huwag mag atubiling lumapit kung mayroon mga problema.

[Lugar] I-PAL Kagawa 2F
(International Exchange Association, Bancho 1-11-63 Takamatsu City, Kagawa Prefecture)

[Araw ng Konsultasyon at Oras]
Martes hanggang Lingo 9:00 AM hanggang 4:00 PM
*Sarado ang center kung ang I-PAL Kagawa ay holiday.
Araw ng Holiday: Lunes (Martes kung ang Lunes ay National Holiday), New Year Holidays (December 29

hanggang January 3)
[TEL] 087-837-0411

[E-mail] soudan@i-pal.or.jp

[Suportadong wika]
Easy Japanese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese at iba pa.

*Ang center ay may interpreter machine, na mayroon 74 na wika ang suportado, at serbisyong panglabas na interpretasyon na may 21 wika na magagamit.

****************

Pusat Bantuan Konsultasi untuk Warga Asing Kagawa
Pusat ini menyediakan konsultasi dalam berbagai bahasa.

Silakan konsultasi kapan saja jika ada kesulitan.

[Tempat] I-PAL Kagawa, lantai 2
(1-11-63 Bancho, Takamatsu, Dalam kantor Assiasi Pertukaran Internasional Kagawa)
[Waktu]
Selasa-Minggu 9.00-16.00

*Jika I-PAL Kagawa libur, Pusat juga libur.

Hari libur: Hari Senin (Tutup hari Selasa Jika hari Senin adalah hari libur nasional) Liburan Tahun baru (29 December-3 Januari)

[TEL] 087-837-0411
[E-mail] soudan@i-pal.or.jp
[Layanan Bahasa]
Bahasa Jepang yang mudah dipahami, Inggris, Cina, Portugal, Vietnam dll.

*Pusat ini juga menyediakan alat penerjemah bahasa (74 bahasa) dan layanan penerjemah lewat telepon (21 bahasa).

****************

ခင၀ါခရိုင် နိုင်ငံခြားသား

မည် သည့် ဘာသာစကား ဖြင့် ဖြစ်စေ ဆွေးနွေး အကူအညီ ပေးပါသည်.

အခက်အခဲ တစုံတရာ ရှိပါက အချိန်မရွေး ဆွေးနွေး တိုင်ပင် နိုင်ပါသည်.

[နေရာ] I-PAL Kagawa 2 nd FLoor ခင၀ါခရိုင် နိုင်ငံတကာအသင်းရုံ

[ဆွေးနွေးနိုင်မည့်နေ့ရက်၊အချိန်]

အင်္ဂါနေ့ မှ တနင်္ဂနွေနေ့အတွင်း 9:00 နာရီ မှ 16:00 နာရီ အထိ

I-PAL Kagawa ပိတ်ရက်တွင် စင်တာလည်း ပိတ်ပါသ

[TEL] 087-837-0411

[E-mail] soudan@i-pal.or.jp